Zakres usług

Zakres świadczonych usług:

 • prawo cywilne,
 • prawo karne, karno-skarbowe,
 • prawo rodzinne i postępowania w sprawach nieletnich,
 • prawo nieruchomości, mieszkaniowe, budowlane,
 • prawo gospodarcze,
 • prawo ochrony konkurencji,
 • prawo administracyjne,
 • prawo własności intelektualnej,
 • prawo autorskie i prawa pokrewne.

Formy świadczenia pomocy prawnej:

 • indywidualne porady prawne w formie konsultacji,
 • prowadzenie spraw przed sądami wszystkich instancji,
 • reprezentacja przed urzędami i instytucjami,
 • przygotowywanie pozwów, środków zaskarżenia i innych pism procesowych,
 • przygotowywanie pism w innych postępowaniach oraz korespondencji klienta z osobami prawnymi, fizycznymi, instytucjami (wezwania, wnioski, oświadczenia i inne),
 • sporządzania opinii prawnych oraz projektów umów,
 • udział w negocjacjach.

Preferowane są osobiste spotkania z klientami, jednakże w wypadkach, gdy jest to utrudnione (np. pobyt za granicą) możliwy jest kontakt z klientem za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, itp.).

Języki obce, w których możliwa jest komunikacja werbalna: angielski, niemiecki, rosyjski.