Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ustalane jest w umowie zawartej z klientem zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. 2009r. Nr 146 poz. 1188) i rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. 2002 r. Nr 163, poz. 1348). Honorarium ustalane jest podczas spotkania z klientem, a jego wysokość jest uzależniona między innymi od rodzaju zlecenia, wartości przedmiotu sprawy i nakładu pracy.