Prawnicy

adw. Henryk Skudrzyk - ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 1981r. Aplikację adwokacką odbył w latach 1984-1987. Działalność adwokacką rozpoczął w 1987r. w Zespole Adwokackim nr 2 w Chorzowie. Po likwidacji Zespołu w 1991r. wykonywanie zawodu kontynuuje w formie kancelarii indywidualnej. Od 2000r. siedzibą Kancelarii jest lokal przy ul. Wolności 41.

Podstawowy zakres zainteresowań to sprawy karne, cywilne, rodzinne, gospodarcze, administracyjne, a także szeroko pojęte prawo nieruchomości oraz prawo autorskie. Świadczone usługi obejmują zarówno zastępstwa procesowe, reprezentację przed organami ochrony prawnej, administracji, prowadzenie negocjacji, a także indywidualne porady, przygotowywanie pism procesowych, umów oraz innych dokumentów stosownie do potrzeb klientów.


mgr Agnieszka Osyra - ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2000r. W 2005r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami na Akademii Ekonomicznej w Katowicach i w 2008r. uzyskała licencję zarządcy nieruchomości (nr 15336), zaś w 2008r. studia podyplomowe z zakresu pośrednictwa nieruchomościami w Wyżej Szkole Bankowej w Poznaniu i w 2009r. otrzymała licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami (nr 11073). Od 2007 r. prowadzi wykłady z zakresu prawa cywilnego na studiach podyplomowych w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach.

W Kancelarii adw. Henryka Skudrzyka pracuje od 1996r., obecnie na stanowisku prawnika. Zajmuje się sporządzaniem pism procesowych, umów, korespondencji, itp., udzielaniem porad prawnych, utrzymywaniem bezpośrednich kontaktów z klientami Kancelarii oraz organami ochrony prawnej i innymi instytucjami.


Współpraca

Kancelaria współpracuje z Kancelarią Adwokacką adw. Paweł Skudrzyk.

Adwokat Paweł Skudrzyk ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2012r. Obroniona praca magisterska dotyczyła zagadnień lokowania produktu. W 2013 r. rozpoczął aplikację adwokacką w Kancelarii adw. Henryka Skudrzyka, gdzie już wcześniej pracował jako stażysta. W 2015r. otrzymał nagrodę dla najlepszych aplikantów roku. W 2017 r. po otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego, założył w Chorzowie kancelarię adwokacką, której główne specjalizacje dotyczą: prawo cywilne, karne i zagadnienia własności intelektualnej oraz tematyki ochrony danych osobowych ( RODO ).